Ajuntament de Sa Pobla als Premis de la Música

La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, com institució bàsica i fonamental en la defensa de l’associacionisme bandístic balear, organitza anualment la “Gala de la Música de Banda” amb la finalitat d’homenatjar amb els “Premis de la Música” a les persones i/o institucions que han destacat per l’esforç, dedicació, il·lusió i difusió de la música i de les bandes i donar-les un reconeixement social que ens manca. 

Després d’uns anys de molta feina i il·lusió, des de la Banda de Música de Sa Pobla hem volgut presentar a l’Ajuntament de Sa Pobla als Premis de la Música que es lliuraran el divendres dia 25 de Juliol del 2014  a Sant Llorenç a l’Auditori de sa Màniga a les 21:30 h. 

En primer lloc, volem agrair el suport econòmic que l’Ajuntament de Sa Pobla ens ha proporcionat, tot i l’actual crisis econòmica, per tal de poder seguir desenvolupant les tasques pròpies de la nostra associació; el foment i la promoció de l’art musical dins el nostre poble i amb els altres pobles veïns, la formació i ensenyament de la joventut mitjançant l’Escola de Música de Sa Pobla amb l’objectiu que es puguin integrar a la Banda de Música i el patrocini, manteniment i protecció de la Banda de Música de Sa Pobla.

El 2013, gràcies a l’Ajuntament hem pogut posar la Banda de Música i l’Escola de Música en boca de tots els poblers ja que la Banda ha estat tema principal en les festes de Sant Jaume, a més d’inaugurar-se un edifici on podem desenvolupar totes les activitats que duim a terme de cap a cap d’any.
També dir que a més del pressupost anual, l’Ajuntament ha aportat una gran quantitat econòmica en concepte d’equips de so i llums per a concerts i la gravació d’un disc de la Banda durant el 2014. 

Però si important és el suport econòmic per la nostra associació, més important és el suport rebut per part dels diferents departaments i àrees de l’Ajuntament com són la Brigada (transport d’instruments, muntatge d’escenaris, entre d’altres), publicitat (Ràdio Sa Pobla i diaris), gestió de subvencions i documentació administrativa, etc.

Potser altres ajuntaments aporten més medis a altres bandes de música però el que si es pot assegurar es que l’actual equip de govern del nostre ajuntament és el que més ha aportat a la Banda des de fa molts d’anys i amb el que hi ha hagut més bona sintonia i col·laboració. 


23 de Juliol del 2014


Mateu Crespí Cladera

Mateu Crespí Cladera, el 2009 en motiu
de l’homenatge de la Banda de Música de Sa
Pobla pels sus més de 50 anys com a
membre de la Banda.


Nascut a sa Pobla el 29 de Maig del 1944, començà a estudiar als 8 anys amb el professor i director de la banda de música Joan Rian i als 9 anys va començar a sa banda de música de sa Pobla tocant el requint. 

Amb el temps també es va interessar per el trombó, la guitarra, el teclat, la flauta travessera i el saxofon, decantant-se per aquest darrer que va passar a ser es seu instrument preferit i amb el qual va fer els estudis de solfeig i saxo al conservatori.
I tot i ser fuster de professió, amb el que es guanyava la vida, va mantenir com a segon ofici el de Músic formant part de diversos grups com són: Géminis, Grandes, Grupo 68 i Solera, i amb els quals va viure tot el “boom” turístic pels hotels de la zona nord de Mallorca fins l’any 2000.

A la Banda de Música de Sa Pobla se’l considera no sols un membre històric de la banda sinó un referent per la seva aportació com a músic i en la seva feina en la gestió de la Banda i l’Escola de Música.
Com hem dit, la seva importància no es limita sols al paper que ha realitzat com a músic sinó que la seva figura té una gran importància per a la nostra Banda ja que el setembre del 1992 participà, en qualitat de Tresorer de la Junta, en la creació de la nostra associació, tal i com la coneixem avui dia, quan es creà una Escola de Música depenent de la Banda per tal de aportar músics a la Banda.
A partir del 1992 realitzà la tasca de Tresorer fins el 2004 que passà a ser el President de l’associació, on una vegada més tornà a ser un element important per realitzar un canvi radical dins la nostra Banda. Mateu continuà com a President fins el 2008 que per motius de salut deixa de ser el president i es mantén fins avui dia com a músic de la Banda, tot i els seus problemes de salut.

Així, la Banda de Música de Sa Pobla ha volgut proposar a nen Mateu al premi “Antoni Llompart”, a tota una vida dedicada a les Bandes de Música, pel seu compromís amb la banda i el temps dedicat a la Banda a tota una vida dedicada a les Bandes de Música per 61 anys com a Músic de la Bandaon durant 12 anys fou Tresorer de la Banda i durant 4 anys President de la Banda.

23 de Juliol del 2014


Plegaria A mon Amich Jaume Comas y Socias

Una obra de Pere Siquier Pizà dedicada a Jaume Comas Socias, conegut com el Metge Comas. 

Pere Siquier fou un músic pobler nascut el 1858, del que cal recalcar dues facetes. La primera, la seva faceta política ja que fou membre del Partit Conservador i batle de Sa Pobla entre 1915 i 1916. Però sobretot pel cas que ens ocupa, la seva faceta com a pianista, organista i músic de renom dins el nostre poble.

Aquesta peça es una obra que ens va facilitar el rector de la parròquia de Sa Pobla don Joan Pons Payeras, mitjançant Bernat Crespí i Pep Obrador que la recuperaren de l’arxiu de l’Església, i de la que ens demanà que l’estudiàssim i li donàssim el nostre parer.

Aquesta obra es va recuperar dins el marc del Crestatx Poètic del 2014 amb alumnes de l’Escola de Música de Sa Pobla.

Pasdoble Poblense

El febrer del 2010 en Joan Campaner va fer una donació d’un important llegat del mestre Rian a la Banda de Música de sa Pobla. Un llegat format per un centenar de partitures, de les quals algunes daten de l’any 1800. Cal destacar la generositat de la donació que partia amb la intenció de contribuir a la recuperació de versions antigues que fa anys es tocaren al nostre poble.

Així, a poc a poc s’ha anat fent feina i s’han recuperat un grapat de partitures que, gràcies a que el nostre director n’Albert Sierra Aparicio els ha revisades i adaptades a l’actual Banda de Música, estam en disposició a tornar a tocar. Aquestes peces són:

  • «Sa Graduada» de Francesc Cubí del 1930 i suposadament composta per a l’escola Graduada.
  • «San Miguel» de Francesc Cubí del 1930 i composta en honor del batle Miquel «Verdera».
  • «Pasdoble Poblense» de Juan Rian Cladera (director de la Banda de Música de Sa Pobla durant molts d’anys) suposadament del 1930.

Aprofitant el marc del “Crestatx Poètic” es va voler interpretarper primera vegada en molts anys amb la Banda de Música de Sa Pobla el “Pasdoble Poblense” per acompanyar els Caparrots d’estiu.