Avis Legal

AVÍS LEGAL

D’acord amb allò establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se facilita la següent informació: 

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web http://musicasapobla.com de l’associació BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA, amb domicili social en PLAÇA MERCAT S/N EDIFICI CAN GARROVÍ (07420 SA POBLA) ILLES BALEARS,  amb NIF  G07591365,  inscrita en el Registre Mercantil de xxxxxxxxxxxxxxxx, en el Tom xxxx Foli xxx, Secció xx, Full xxx, a la qual ens referirem com el TITULAR.

Pot contactar con el Titular a través de qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 646827622

Correu electrònic de contacte: musica.sapobla@gmail.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posam en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l’accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats als esmentats llocs i aplicacions.

L’accés o ús de qualsevol persona interessada a un lloc web i/o app del Titular, implica que adquireix la condició d’usuari i amb l’esmentada condició, una sèrie de drets i obligacions..

És responsabilitat seva accedir a les condicions legals inserides en aquesta web i llegir-les detingudament, així com també les polítiques de privacitat, cookies o, si de cas, condicions de venda. Recomanam: 

 • Que les visiti cada vegada que vulgui accedir o emprar els serveis i continguts del lloc
 • Que n’imprimeixi o emmagatzemi una còpia en el seu sistema.

ÚS DEL PORTAL

Aquesta web proporciona l’accés a multitud de continguts (informació, serveis, programes o dades…) a Internet pertanyents al titular o als llicenciadors als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l’esmentat registre l’usuari serà responsable d’aportar informació vertadera i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i n’haurà de fer un ús diligent i confidencial.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el titular ofereixi a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans. 
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o d’altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats.
 • Intentar accedir i, si de cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni las informacions que s’hi contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats. 

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per publicar. En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums xats o altres eines de participació. 

PROTECCIÓ DE DADES

Tot allò referent al tractament de les seves dades personals, es troba recollit en la Política de Privacitat. 

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés  ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò establert en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, estan expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, i tan sols per enunciar-ho, el titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’usuari.
 • La infracció de la legislació vigent por part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre elements informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si de cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol tipus que els esmentats tercers poguessin realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tenguin l’origen en errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies fortuïtes o de força major.

En cas que existeixin fòrums, el seu ús o d’altres espais anàlegs, s’ha de tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que n’és l’únic responsable. El titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’usuari. 

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURACIÓ

El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions en el seu portal que consideri oportunes: canviar, suprimir, afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixin, com la forma en què apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les esmentades condicions, es regirà segons la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En cas que en http://musicasapobla.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, el titular no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas el titular assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualque enllaç pertanyent a un altre lloc web, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles i altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ

El Titular es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferits sense necessitat d’advertència prèvia, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal i podrà exercir totes les accions civils i penals a les quals pugui tenir dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades del present avís legal es resoldran als jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.  

MENORS D’EDAT

 

Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a usar els nostres serveis i han d’enviar-nos les seves dades personals. Informam que si es dona aquesta circumstància, el titular no es responsabilitza de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment de l’avís que s’estableix en aquesta clàusula. 

MESURES DE SEGURETAT – SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSLSecure Sockets Layer»).

El certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web cap al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc..

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd i s’activarà el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

 

Última revisió: 23 d’agost de 2021