Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT. 

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per l’associació Banda i Escola de Música de sa Pobla mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals segons allò establert en Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 • IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

Associació BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA, domiciliada en la PLAÇA MERCAT S/N EDIFICI CAN GARROVÍ (07420 SA POBLA, ILLES BALEARS),  amb  NIF G07591365, telèfon de contacte: 646827622 i correu electronic musica.sapobla@gmail.com. 

 • FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.   
 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE. 

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a: 

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències enviades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web. 
 • Entendre el comportament del navegants dins la web a l’objectiu de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat. 
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre a qualsevol tipus de reclamació.
 • Si de cas, enviar comunicacions relatives als serveis que conformen la nostra activitat, i/o notícies i informacions relacionades amb aquesta. 
 • Gestionar, administrar, supervisar  la seva activitat en el blog/fòrum incorporat. 
 • BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT. 
 • USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÁGINA WEB DEL RESPONSABLE. 
 • En el consentiment que ens ha donat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. El fet de no facilitar les dades personals causarà la impossibilitat de tractar-les amb les finalitats esmentades..
 • Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les seves dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, associació  i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les seves dades personals, tot i que podrà exercís, si de cas, els drets reconeguts en l’apartat vuitè de la present política de privacitat. 

 • TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades se conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals foren recopilades inicialment. 

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament indicat, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si de cas, posar-les a disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

Període de bloqueig de les dades: 

 • EL CODI CIVIL.  Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent a allò dispost en l’article 1964.2 del codi legal mencionat. 
 • DECISIONS AUTOMATITZADAS I ELABORACIÓ DE PERFILS. 

La pàgina web no  pren decisions automatitzades ni elabora perfils. 

 • DESTINATARIS.

Durant el període de duració del tractament de les seves dades personals, l’associació podrà cedir-les als següents destinataris: 

  • Jutges i Tribunals.
  • Forces y Cossoss de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tengui l’obligació legal de facilitat les dades personals. 
 • TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES. 

L’associació no realitza cap transferència Internacional de dades. 

 • DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la seva portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiments donats, i, si de cas, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzats, inclòs en l’elaboració de perfils.  

Per això, podrà emprar els formularis habilitats per l’associació, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicats. Sempre s’haurà d’acompanyar la sol·licitud d’una fotocòpia del DNI o un document equivalent, per tal d’acreditar la seva identitat.  

En cas que senti que els seus drets han estat vulnerats en relació a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagin estat satisfets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agencia Española de Protección de Datos), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment d’allò dispost en l’article 21 de la Llei 34/2002 de servei de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació ni comunicacions, es pot donar de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica  musica.sapobla@gmail.com,  indicant com a assumpte  BAIXA”. 

 • VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i estan actualitzades; es compromet a informar de qualsevol canvi al respecte, a través dels canals habilitats per això en el primer punt d’aquesta política de protecció de dades. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació..

En el supòsit que l’usuari faciliti les dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

 • XARXES SOCIALS

Les  xarxes socials formen part del dia a dia de molts d’usuaris d’internet, i per a ells l’Associació ha creat diferents perfils en algunes d’elles..

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

Tot i així, ha de tenir en compte que, excepte que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la xarxa social corresponent; per això, li recomanan que llegeixi atentament les corresponents condicions d’ús i polítiques de privacitat i que s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les seves dades.

 • MODIFICACIONS/ ACTUALIZACIÓ

La present política de privacitat es pot veure modificada/ actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar l’esmentada política a les instruccions dictades per l’Agencia Española de Protección de Datos o canvis en el nostre lloc web.

Por aquesta raó, aconsellam els usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat..

Si es tenen dubtes respecte d’aquesta política, pot contactar amb BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA a través del següent correu electrònic: musica.sapobla@gmail.com