La Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, com institució bàsica i fonamental en la defensa de l’associacionisme bandístic balear, organitza anualment la “Gala de la Música de Banda” amb la finalitat d’homenatjar amb els “Premis de la Música” a les persones i/o institucions que han destacat per l’esforç, dedicació, il·lusió i difusió de la música i de les bandes i donar-les un reconeixement social que ens manca. 

Després d’uns anys de molta feina i il·lusió, des de la Banda de Música de Sa Pobla hem volgut presentar a l’Ajuntament de Sa Pobla als Premis de la Música que es lliuraran el divendres dia 25 de Juliol del 2014  a Sant Llorenç a l’Auditori de sa Màniga a les 21:30 h. 

En primer lloc, volem agrair el suport econòmic que l’Ajuntament de Sa Pobla ens ha proporcionat, tot i l’actual crisis econòmica, per tal de poder seguir desenvolupant les tasques pròpies de la nostra associació; el foment i la promoció de l’art musical dins el nostre poble i amb els altres pobles veïns, la formació i ensenyament de la joventut mitjançant l’Escola de Música de Sa Pobla amb l’objectiu que es puguin integrar a la Banda de Música i el patrocini, manteniment i protecció de la Banda de Música de Sa Pobla.

El 2013, gràcies a l’Ajuntament hem pogut posar la Banda de Música i l’Escola de Música en boca de tots els poblers ja que la Banda ha estat tema principal en les festes de Sant Jaume, a més d’inaugurar-se un edifici on podem desenvolupar totes les activitats que duim a terme de cap a cap d’any.
També dir que a més del pressupost anual, l’Ajuntament ha aportat una gran quantitat econòmica en concepte d’equips de so i llums per a concerts i la gravació d’un disc de la Banda durant el 2014. 

Però si important és el suport econòmic per la nostra associació, més important és el suport rebut per part dels diferents departaments i àrees de l’Ajuntament com són la Brigada (transport d’instruments, muntatge d’escenaris, entre d’altres), publicitat (Ràdio Sa Pobla i diaris), gestió de subvencions i documentació administrativa, etc.

Potser altres ajuntaments aporten més medis a altres bandes de música però el que si es pot assegurar es que l’actual equip de govern del nostre ajuntament és el que més ha aportat a la Banda des de fa molts d’anys i amb el que hi ha hagut més bona sintonia i col·laboració. 


23 de Juliol del 2014