Mateu Crespí Cladera, el 2009 en motiu
de l’homenatge de la Banda de Música de Sa
Pobla pels sus més de 50 anys com a
membre de la Banda.


Nascut a sa Pobla el 29 de Maig del 1944, començà a estudiar als 8 anys amb el professor i director de la banda de música Joan Rian i als 9 anys va començar a sa banda de música de sa Pobla tocant el requint. 

Amb el temps també es va interessar per el trombó, la guitarra, el teclat, la flauta travessera i el saxofon, decantant-se per aquest darrer que va passar a ser es seu instrument preferit i amb el qual va fer els estudis de solfeig i saxo al conservatori.
I tot i ser fuster de professió, amb el que es guanyava la vida, va mantenir com a segon ofici el de Músic formant part de diversos grups com són: Géminis, Grandes, Grupo 68 i Solera, i amb els quals va viure tot el “boom” turístic pels hotels de la zona nord de Mallorca fins l’any 2000.

A la Banda de Música de Sa Pobla se’l considera no sols un membre històric de la banda sinó un referent per la seva aportació com a músic i en la seva feina en la gestió de la Banda i l’Escola de Música.
Com hem dit, la seva importància no es limita sols al paper que ha realitzat com a músic sinó que la seva figura té una gran importància per a la nostra Banda ja que el setembre del 1992 participà, en qualitat de Tresorer de la Junta, en la creació de la nostra associació, tal i com la coneixem avui dia, quan es creà una Escola de Música depenent de la Banda per tal de aportar músics a la Banda.
A partir del 1992 realitzà la tasca de Tresorer fins el 2004 que passà a ser el President de l’associació, on una vegada més tornà a ser un element important per realitzar un canvi radical dins la nostra Banda. Mateu continuà com a President fins el 2008 que per motius de salut deixa de ser el president i es mantén fins avui dia com a músic de la Banda, tot i els seus problemes de salut.

Així, la Banda de Música de Sa Pobla ha volgut proposar a nen Mateu al premi “Antoni Llompart”, a tota una vida dedicada a les Bandes de Música, pel seu compromís amb la banda i el temps dedicat a la Banda a tota una vida dedicada a les Bandes de Música per 61 anys com a Músic de la Bandaon durant 12 anys fou Tresorer de la Banda i durant 4 anys President de la Banda.

23 de Juliol del 2014