Política de Privadesa

 

RESPONSABLE

1. Identitat

Empresa: BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA 

CIF: G07591365  

Dir. Postal: PLAÇA MERCAT S/N EDIFICI CAN GARROVÍ, 07420, SA POBLA, ILLES BALEARS

Pot contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans que pot trobar clicant AQUÍ.


FINALITATS

 • Relació contractual existent. En el cas que celebri amb nosaltres qualsevol tipus de contracte o subsisteixi una relació jurídica vinculant amb l’empresa, caldrà tractar les dades personals per a procedir al seu compliment, gestionar i / o prestar de forma correcta i adequada el servei i / o el bé objecte del contracte.

 • Relació precontractual existent. És possible que sigui necessari tractar les seves dades personals per a l’execució de mesures precontractuals en què vostè sigui part.

 • Gestió administrativa, comptable i fiscal. En el cas que adquireixi els nostres productes i / o contracti els nostres serveis serà necessari tractar les seves dades per domiciliar comptes, enviar factures, etc.

 • Respondre a consultes realitzades. Per gestionar les consultes plantejades per vostè a través dels formularis web consulta / per a més informació.

 • Realitzar processos de selecció. Per gestionar els processos de selecció de personal realitzats a l’empresa als quals s’ha postulat enviant el seu Currículum Vitae i / o carta de presentació a través del formulari «treballa amb nosaltres».

 • Enviament de comunicacions. Quan es doni el cas i la prestació del servei contractat ho requereixi, podrem enviar-li informació relativa al servei contractat o bé adquirit.

 • Enviament de publicitat. Quan sigui el cas, i havent prestat el seu consentiment, tractarem les seves dades per a realitzar comunicacions comercials sobre béns i / o serveis relacionats amb l’empresa.

 • Control informàtic de la pàgina web. L’empresa podrà realitzar tasques de vigilància i manteniment necessaris respecte de la utilització i control de la pàgina web per prevenir qualsevol violació de la seguretat de les dades podent accedir a dades de caràcter personal de els interessats.

 • Compliment d’una obligació legal. En determinats casos, serà necessari tractar les seves dades per complir amb una obligació legal, com per exemple, acatar els mandats judicials, els requeriments o ordres provinents d’organismes encarregats del compliment de la llei o altres autoritats o administracions públiques i governamentals, fins i tot quan es trobin fora del seu país de residència. De la mateixa manera, podrem facilitar les seves dades personals per atendre les sol·licituds que aquests ens facin per a la prevenció, detecció o investigació d’un delicte o una altra infracció de l’ordenament jurídic.

 • Per interès legítim d’empresa. Caldrà tractar les seves dades per a configurar i administrar el seu compte, per prestar-li assistència tècnica, verificar la seva identitat, o la informació que ens faciliti per a la prestació del servei subscrit així com, per administrar les seves dades i facilitar-los a proveïdors externs per al correcte funcionament de nostre negoci. En determinats casos, tractarem les dades personals per millorar els nostres serveis, oferir continguts personalitzats si és el cas, i millorar l’experiència en la navegació i ús de la pàgina web, així com, enviar comunicacions en relació a enquestes o sondejos en els quals vulgui participar o complir amb els nostres requisits d’auditories internes o externes, si s’escau. De la mateixa manera, serà necessari l’ús d’aquests per protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

 • Quan obtenim el seu consentiment. En determinats casos, podrem utilitzar les seves dades per a finalitats diferents a les esmentades, sempre que ens doni el seu consentiment de manera aïllada, clara i inequívoca.

 • Per a fins de màrqueting i esdeveniments. En determinades ocasions, l’empresa utilitzarà les dades personals facilitades per a l’enviament de comunicacions de màrqueting i esdeveniments a través de diverses plataformes. No obstant això, demanarem el consentiment de forma explícita quan així ho exigeixi la llei. En el cas de rebre aquesta classe de comunicacions, complirem amb el deure d’informar sobre com donar-se de baixa.

CONSERVACIÓ

3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservessin mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·licita la seua supressió per l’interessat, seran conservats conforme als terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades.LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d’un contracte:

A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.

Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.DESTINATARIS

6. Durant el període de durada del tractament, BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc transferència alguna.

DRETS

7. L’interessat pot exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals.

Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, es dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a açò podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA amb domicili social en PLAÇA MERCAT S/N EDIFICI CAN GARROVÍ, 07420, SA POBLA, ILLES BALEARS també pot enviar un mail a: musica.sapobla@gmail.com

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

En compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte «No enviar correus».PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA procedeixen: 

 • Directament de l’interessat o el seu representant legal.
 • Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal a través dels formularis web d’inscripció, de contacte o sol·licitud d’informació recollits i incorporats a la pàgina web.

 • Quan l’usuari s’inscriu i presta el consentiment al tractament de les dades personals en algun dels programes o aplicacions titularitat de l’empresa (tot i que aquests siguin a títol gratuït).

 • En determinats casos podem recopilar informació personal procedent de tercers com ara; una entitat o organització a la qual pertanyi que li faciliti accés als nostres serveis, socis comercials i proveïdors de serveis que treballen amb nosaltres en relació amb la seva activitat, altres fonts disponibles com llocs web públics, bases de dades obertes del govern o altres dades de domini públic.

 • A través de cookies i tecnologies similars incloses en els nostres serveis. Per accedir a més informació sobre cookies i com controlar el seu ús, accedeixi a la nostra política de cookies. (Redirigir a la política de cookies). (Cal afegir aquest apartat en el cas que la pàgina web utilitzi cookies).Les categories de dades que es tracten són:

Dades d’identificació

Codis o claus d’identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.