CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA, CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA, CURS 2019-2020


L’Ajuntament de sa Pobla, atenent les necessitats econòmiques que han sorgit arran de la situació de pandèmia, ha volgut seguir apostant per promoure la música i la cultura al nostre poble.

Per això, avui dia 9 de juliol del 2020 ha publicat al BOIB l’oferta d’una sèrie d’ajudes per  a tots aquells alumnes de l’Escola de Música de sa Pobla que compleixin els requisits descrits a la convocatòria.

Podeu descarregar-vos les bases d’aquesta convocatòria clicant AQUÍ.
NOTA: degut a que l’annex I del BOIB està malament, descarregau l’ANNEX I clicant a: Annex I (Corregit)
Es recomana llegir amb deteniment les bases per saber-ne tots els detalls, però en línies generals volem destacar que:
 • El DARRER DIA per presentar la documentació és el 29 de juliol del 2020.
 • La documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament de sa Pobla a través d’una instància
 • Les quantitats de les ajudes vendran determinats segons ingressos familiars, a partir de les següents característiques:


Breu resum de la documentació a presentar:

 1. Còpia del DNI o altre document d’identitat del sol·licitant. 
 2. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre. 
 3. Annex I d’aquestes bases. 
 4. Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que es podrà substituir per una declaració responsable d’acord amb l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l’apartat corresponent de l’imprès de sol·licitud, annex I).
 5. Certificat de convivència, emès per l’Ajuntament de sa Pobla, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar. 
 6. En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o, si no existeixen els esmentats documents, una declaració jurada del sol·licitant en què s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import. 
 7. Certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2019 referida als ingressos de l’any 2019 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 17 anys a 31 de desembre de 2019. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l’IRPF s’ha de presentar certificat d’imputacions de l’IRPF de 2018. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l’enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
 8.  Resolució o certificat que acrediti el reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan públic competent (només en el cas que a launitat familiar hi hagi algun membre amb discapacitat), si n’és el cas.
 9. En el cas de família monoparental, còpia del
  llibre de família. Certificat d’imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar.
 10. Imprès de justificació de la matrícula de l’Escola de música. (enviar un correu a musica.sapobla@gmail.com per demanar aquest imprés)
 11. Resguard del banc dels pagaments mensual i certificat de l’Escola de música en tant que aquests pagaments estan realitzats.
Volem agrair a l’Ajuntament de sa Pobla, i en especial a l’àrea de Cultura, l’esforç per seguir promovent la música entre els nostres joves.

CANAL DE YOUTUBE DE LA BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA

Ho sabíeu que la 
BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE SA POBLA
té un 
CANAL DE YOUTUBE?  

Hi trobareu diferents llistes de reproducció  

*com vídeos de la BANDA DE MÚSICA (aquests dies de confinament):
*vídeos de les AUDICIONS ONLINE (des de casa…): 


*VÍDEOS DE ROTACIÓ D’INSTRUMENTS, on els professors i les professores de la nostra escola ens expliquen els diferents instruments. 


-i altres vídeos de concerts, audicions, … 

Entrau-hi i, si voleu, us hi podeu subscriure.  

CALENDARI ESCOLAR 19-20

Calendari Escolar Curs 2019-2020
El curs s’iniciarà dia 1 d’octubre de 2019 i finalitzarà dia 19 de juny de 2020
Vacances escolars:
     Vacances de Nadal: de dilluns, dia 23 de desembre de 2019 a dimarts, dia 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
     Vacances de Pasqua: de dijous, dia 9 d’abril de 2019 a diumenge, dia 19 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
Dies festius:

     Dissabte, 12 d’octubre2019: Mare de Déu del Pilar             
     Divendres, 1 de novembre2019: Tots Sants
     Divendres, 6 de desembre2019: Festa Constitució
     Diumenge, 8 de desembre2019:Immaculada Concepció
     Divendres, 17 de gener 2020: Sant Antoni
     Divendres, 28 de febrer 2020: Festa Unificada Escolar
     Diumenge, 1 de març 2020: Diada Illes Balears
     Divendres 1 de maig 2020: Dia Internacional del Treball


Dies no lectius:
     Dijous, 16 de gener 2020: dissabte de Sant Antoni
(Aquest s’agafarà en lloc del dia de lliure elecció de les escoles de Sa Pobla ja que les celebracions de Sant Antoni que es realitzen l’horabaixa impossibiliten la realització de les classes).
EXÀMENS TRIMESTRALS
     1r Trimestre: del 9 al 14 de desembre de 2019
     2r Trimestre: del 30 de març al 04 d’abril de 2020
     3r Trimestre: del 1 al 7 de juny de 2020
Concerts escolars dels alumnes:


Diumenge, dia 24 de novembre de 2019
        Audició de Música Moderna
Diumenge, dia 15 de desembre de 2019
        Audició de Nadal
Dissabte, dia 15 de febrer de 2019
        Audició de Piano, Oboè i Saxofon
        Audició de Audició de Trombó, Trompeta,
Trompa, Bombardí i Tuba
Diumenge, dia 16 de febrer de 2020
        Audició de Clarinet, Guitarra i Piano
        Audició de Violoncel, Violí, Percussió i Flauta
Dissabte, dia 28 de març de 2020
        Audició de Piano, Violí i Trompeta
        Audició de Saxo, Guitarra i Oboè
Diumenge, dia 29 de març de 2020
        Audició de Trombó, Trompa, Bombardí i Tuba
        Audició de Flauta, Violoncel i Clarinet
Dissabte, dia 5 d’abril de 2020
        Audició de Percussió i Piano
Dimecres, dia 8 d’abril de 2020
        Audició de  Cant
Dissabte, dia 23 d’abril de 2020 (Dia del llibre. Solidaritat amb la fibromiàlgia)
        Audició de Música Moderna i Conjunt de Cordes
Diumenge, dia 17 de maig de 2020
        Concert de Primavera a la Residència
Dissabte, dia 23 de maig de 2020
        Audició de Cant (Sala Bennàssar. Pollença)
Dijous, dia 4 i 11 de juny de 2020
        Concurs de Llenguatge Musical
Divendres, dia 20 de juny de 2020
        Audició Dia Internacional de la Música
Diumenge, dia 21 de juny de 2020

        Audició de Final de Curs

https://docs.google.com/document/d/1hHiDSrRJBrImSMoDkGF7ktl2FyxVFqn5mbjHuw–6is/edit

ACTIVITATS DE DESEMBRE

Durant aquest mes de desembre tenim previstes dues activitats, a part de la participació en la festivitat de la Mitjana Festa de Nadal i la col·laboració dels nostres alumnes de cant en les Matines (Sibil·la i Àngel): en primer lloc l’AUDICIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE L’ESCOLA DE MUSICA i per acabar l’any el CONCERT DE NADAL, amb xocolatada solidària a benefici de «Càritas sa Pobla» elaborada per l’associació «Es grif».

CONCERT DE «ZÉNIT WINDS» (9/11/19)

Dissabte 9 de novembre a les 20h a sa Congregació podrem gaudir d’un extraordinari i sorprenent concert a càrrec de «Zénit Winds», un quintet de vent que ens oferirà l’espectacle «Prismes sonors» (un recorregut a través de les obres per a quintet d’autors com Barthe, Ibert, Brotons i Dario Morgan).

«Zénit Winds» està format per Ana Belén Sánchez (flauta travessera), Jaime Rodríguez (oboè), Germán Guillén (clarinet), Jordi Albertí (fagot) i Juan Francisco Bertomeu (trompa).