De la història dels caparrots se’n parla detalladament a la pàgina de l’Ajuntament de Sa Pobla, on es descriu quins són els orígens i qui en foren els protagonistes, però com es pot suposar a nosaltres ens interessa la part musical.

Per tot on es pot llegir la història dels Caparrots es diu que la música és un arranjament del »Jo i un pastor» (també coneguda com el Ball de Sant Ferriol), que fou realitzat per Gaspar Aguiló Forteza, conegut com a »Gaspar Guixó», el desembre del 1952.

Alexandre Cuéllar va suggerir fer una dansa burlesca amb els Caparrots, així que Gaspar Aguiló va compondre el primer i els dos darrers pentagrames de la cançó el »Ball dels Caparrots» per donar l’entrada i el final a la dansa i dins els dos pentagrames centrals de la cançó hi va escriure la cançó popular del »Jo i un pastor».

Gaspar va compondre la partitura per a Piano i fou el director de la Banda de Música de Sa Pobla, Juan Rián Cladera, qui va fer la instrumentació perquè la Banda de Música la pogués interpretar al mig de la plaça.

Amb el temps la instrumentació de la cançó ha passat per diferents arranjaments depenent del director de la Banda, que arranjaven les partitures adaptant-les als músics i instruments que es tenien.

Per desgràcia no ens ha arribat a la Banda de Música res dels originals de les partitures que es feren el 1952 tot i que hem aconseguit trobar la partitura original de Gaspar Aguiló, que es troba dins l’arxiu municipal. No hem tengut tanta sort amb les particel·les originals que va instrumentar »Juan Riàn Cladera». Seguirem cercant a veure si es varen guardar per qualque racó.

I si voleu adquirir el Cd, amb els nous enregistraments, podeu trobar-lo a les impremtes de Sa Pobla.