La Federació de Bandes ens convoca al XXIII Assemblea General Ordinaria que es celebrarà el dia 29 d’Octubre a Petra.