Ambmotiudelaproperafiradetardor, laRegidoriadeCulturadelAjuntamentdesaPobla, juntamentamblaColladeGeganters, XeremiersdesaPobla i la Banda i Escola de Música de sa Pobla, organitza ambmoltdeplaerla16enaTrobadadeGegants.

Perlapresent, vosconvidamelproperdissabtedia17 denovembreaparticiparenaquestesdeveniment.
Sigueutotsbenvinguts.
Programaiitinerari
16.00h.PlantadadeGegantsalescolaGraduada(C/Fadrinss/n).
16.30h.InicidelcercavilapelsdiferentscarrersfinsarribaralaPlaçaAlexandreBallester(frontalesglésia) onesfaràunaplantadaiunaballadaconjunta. SeguidamentcontinuaremelpassacarrersfinsarribaralAjuntament.
21.00h.Totsjuntscelebrarem unanyméslèxitdelatrobada.
Preguemconfirmaciódelassistènciaabansdedia13 deNovembreiqueensfaceusabersivendranXeremiers.
Podeuconfirmarlassistènciaalstelèfons:
Tel. 971 54 00 54 AjuntamentdesaPobla(BielPerellóTel. 636 58 14 82 CapdeColla( PereAntoni)
Tel. 649 48 76 38 Gegantera(CatalinaSolerE-mail:gegantssapobla@gmail.com
Hihauràunazonareservadaperalsvehiclesdelescollesals voltants de l’escola Graduada. Sol·licitaulavostratargetadaparcamentenarribaralpuntdetrobada.
La Banda de Música a la trobada:
Aquest any la Banda de Música de Sa Pobla s’ha volgut sumar a la Trobada de Geganters després que l’any passat l’Ajuntament de Sa Pobla ens ho proposàs.
Per aquesta actuació el nostre repertori serà:
Cercavila:
Actuació a la plaça:
  • Sex Bomb………………………………….Mousse Tee i Errol Rennal
  • Lady Marmalade…………………………. Bob Crewe i Kenny Nolan
  • Rhythm of the Night……………………………………..Diane Warren
  • The Best of Village People……………………Jacque Morali, Henri 
                                                                      Belolo i Victor Willis
  • Oye Como Va………………………………………………..Tito Puente

Esperam que vos agradi!!!!