Santa Cecília, Patrona dels Músics. 22 de Novembre

Un any més ens reunirem per celebrarper celebrar la festivitat de la nostra patrona, Santa Cecília.

Degut als actes que tenim realiratzarem el sopar que realitzam cada any el 14 de Novembre a les 21:00 a la Sala Rex de Sa Pobla.