Com podreu llegir a sa mateixa revista, a partir d’ara sa Revista Faristol es farà en format digital degut a dos motius principals: l’un és l’alt cost que suposa editar la revista i l’altre el poc interès que despertava, ja que sovint quedaven totes les revistes per les sales d’assaig de les Bandes sense que ningú les llegís.
La Federació ha optat per fer-ne el format digital per estalviar i per intentar dinamitzar la revista.

De la mateixa manera que ho intenta la Federació, noltros també intentarem que la revista arribi al màxim de gent involucrada amb ses bandes i vos anirem passant un correu amb sa revista i a més la penjarem al nostre Blog i grup del Facebook.
També vosaltres hi podeu aportar fent arribar la revista, el nostre Blog o la pàgina de la Federació a tots aquells que cregueu que els pugui interessar.

Revista Faristol Nº 18