GRÀCIES PER ASSASSINAR-NOS

La mala gestió del Consell de Mallorca ha empès a la Federació de Corals
de les Illes Balears a presentar la seva dissolució.


Ahir, reunits en assemblea general, vists els deutes de la Federació
(uns 97.000€) i la incapacitat d’aconseguir que els Consell Insular ens
pagués el que ens deuen (uns 110.000 des de 2010) i davant la pluja
d’embargaments, citacions i judicis, s’aprovà la dissolució de la
Federació.

GRÀCIES PER ENTERRAR TANTS D’ANYS D’HISTÒRIA I RECOLZAR LA NOSTRA CULTURA.

Si ets cantaire, director, mestre de tècnica vocal o, senzillament, ets
una de tantes persones que gaudeixen escoltant música coral, per favor,
fes difusió d’aquest fet.

Moltes gràcies.

Toni Borràs
Cantaire i director