MALALTIES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL:SFC,SQM, FM i EHS
QUÈ ÉS LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA (SFC)?
La SFC, és un trastorn complex que es caracteritza per una profunda fatiga que no disminueix amb el repòs i que empitjora amb l’activitat física o mental. Les persones que pateixen SFC sovint necessiten mantenir un nivell d’activitat força més baix del que eren capaços de mantenir abans que comencés la malaltia.
La SFC, és una malaltia orgànica, multi sistèmica i crònica que afecta els sistemes immunològics, cardiovascular, endocrí i neurològic i causa símptomes com fatiga crònica severa, pèrdua substancial de memòria, manca de capacitat de concentració i de anàlisi, desorientació, pèrdua d’equilibri, son no reparador, intolerància a l’activitat física, dolor en les articulacions i músculs, sensibilitats químiques múltiples, i una sensació d’estat gripal permanent entre altres manifestacions. 
QUÈ ÉS LA SENSIBILITAT QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM)?
La SQM, és una síndrome ambiental orgànica, crònica i limitant causat per exposició als químics sintètics tòxics quotidians en què vivim immersos i que provoca multitud de símptomes en diferents sistemes corporals, com trastorns cognitius (dèficit de memòria, atenció, concentració i desorientació espacial), trastorns cardíacs (arítmies i taquicàrdies), dificultat per respirar, erupcions cutànies, colitis, irritacions de mucoses, migranyes, nàusees, dolor generalitzat …La SQM es desencadena per l’exposició a una o diverses substàncies tòxiques en una dosi única alta (ex. la fumigació del nostre lloc de treball), en diverses dosis menors (ex. el treball en entorns especialment químics com perruqueries, empreses de pintura, de neteja , etc.) o exposició a una dosi baixa però contínua (ex. a través del menjar, l’aigua, l’aire, la neteja personal, la roba, la col · locació d’amalgames dentals …).La persona emmalalteix quan el cos es sensibilitza a l’exposició de químics i, a partir de llavors, deixa de tolerar-los i el seu cos comença a respondre de forma anormal.
QUÈ ÉS LA FIBROMIÀLGIA (FM)?
La FM és una malaltia el símptoma principal de la qual és el dolor crònic generalitzat que es localitza, essencialment, en zones musculars, tendinoses, articulars i viscerals.Alguns dels símptomes de la FM són dolor i contractures musculars, dificultat per dormir, rigidesa articular, mal de cap, sensació de formigueig o adormiment a les mans i els peus, pèrdua de memòria i dificultat per concentrar- se.
Aquestes malalties cròniques i invalidants, es poden manifestar de forma simultània, presentant un quadre de símptomes comú el grau d’afectació de les quals, dependrà de l’estat del pacient. Poden generar un elevat grau de discapacitat i de sofriment físic, amb la conseqüent disminució de la qualitat de vida.
Malgrat això, l’aparença externa del malalt és normal i no reflecteix les malalties.
La Banda de Música de Sa Pobla 
no podrà assistir a aquest acte però, 
malgrat tot, volem donar tot el nostre 
suport a aquesta diada i el que representa.

Noticies relacionades: Diari de Mallorca

Contactes:
Catalina Serra                                                                             Bel Cirer
Telèfon: 636881770                                                                   Telèfon: 606610959
cserra1977@gmail.com                                                              belcirer1959@hotmail.com