Matrícules per al Curs 2013-2014

Antics alumnes: Setmana del 17 al 21 de Juny del 2013
Nous alumnes: Setmana del 24 al 28 de Juny del 2013

Les matrícules per el Curs 2013-2014 de l’Escola de Música de Sa Pobla es realitzaran dins el més de Juny en dues setmanes.

Degut a la limitació de les places pregam que estigueu atents a les dates i horaris ja que l‘elecció dels instruments es realitzarà segons estricte ordre d’arribada, mentre quedin places. Després es passarà a les llistes de reserva.


Els horaris de les classes col·lectives es publicaran la setmana del 24 al 28 de Juny.
Els horaris de les classes individuals es publicaran a partir del fi del període de matriculacions, sempre i quan no hi hagi un canvi de professor d’una especialitat en particular.

Podeu trobar  informació més detallada als següents enllaços:

Podeu descarregar-vos la Butlleta de Matrícula per si voleu emplenar-la a casa:

Cal que dugueu els següents documents:
  • DNI de l’alumne (no obligatori)
  • DNI del pare/mare (obligatori)
  • Nombre de comte bancària i DNI del titular