Aquesta peça és una marxa processional fúnebre escrita el 1962 per Ricardo Dorado (Corunya, 1907-Madrid, 1988)autor, entre altres, de «Cordero de Dios», «Altare Dei», «Getsemaní», «Hossanna» o «Dominus Tecum».

La inspiració dels seus temesel mestratge en l’harmonització i l’economia dels elements utilitzats, sàviamentaixò sípel seu autorfan de «Mater Mea» una pàgina imprescindible per al repertori de qualsevol banda de música com cal.Per als que vulguin conèixer un poc més més sobre aquesta marxa trobareu una amplia explicació sobre l’obra a la pàgina »Patrimonio Musical» (Mater Mea).