Més fotografies
Inici del nou curs 2015 – 2016!!!! 

Aquest dimarts dia 8 de setembre
començam els assajos de la Banda de Música.