Horaris Curs 2012 – 2013


Llenguatge Musical i Classes Col·lectives

NivellInicial
 • Música 4…………………….Dimecres…………………………17:30 – 18:30
 • Música 5…………………….Divendres……………………….17:30 – 18:30
 • Música 6…………………….Dimecres i Divendres………18:30 – 19:30

 • Iniciació……………………..Divendres……………………….18:30 – 19:30

Grau Elemental (GE)
 • 1er GE………………………..Dimarts i Dijous……………..18:00 – 19:00
 • 2n GE…………………………Dimarts i Dijous……………..19:00 – 20:00
 • 3er GE………………………..Dilluns i Dijous………………18:30 – 19:30
 • 4rt GE………………………..Dilluns i Dijous………………19:30 – 20:30

 • Obtenció de Títol………….Divendres………………………19:30 – 20:30

Conjunt Instrumental
 • 1er d’Instrument………….Dimarts………………………….18:00 – 19:00
 • 2n d’Instrument…………..Dimarts………………………….19:00 – 20:00

Música Moderna
 • Harmonia……………………Dijous…………………………….19:30 – 20:30
 • Combo 1……………………..Dimecres…………………………16:30 – 17:30
 • Combo 2……………………..Dijous……………………………..16:30 – 17:30
 • Big Band…………………….Dissabte………………………….16:30 – 18:00

Els horaris de les classes individuals, per aquells alumnes ja matriculats, es donaran segons els dies estipulats en el calendari de Matrícules del Curs 2012-2013. Es recorda que aquests es donaran segons estricte ordre d’arribada.

Els alumnes que es matriculin a la setmana de Setembre elegiran instrument i horari de l’assignatura individual el dia que els pertoqui segons l’edat de l’alumne i segons estricte ordre d’arribada.

Matrícules per a nous alumnes: setmana del 17 al 21 de Setembre.