Llenguatge Musical
Nivell Inicial
 • Musica 4 i 5: Divendres de 17:30 – 18:30
 • Música 6: Dimecres i Divendres de 18:30 -19:30
 • Iniciació (7 anys): Divendres de 18:30 – 19:30
________________________________
Grau Elemental
 • 1r GE Grup A: Dilluns de 16:30 – 17:30 i Dijous de 17:30 – 18:30

              Grup B: Dilluns i Dijous de 18:30 – 19:30

 • 2n GE, Tots: Dimarts de 18:00 – 19:00 
               Grup A: Dijous de 17:30 – 18:30
               Grup B: Dijous de 18:30 – 19:30
 • 3r GE: Dimarts de 19:00 – 20:00 i Dijous de 19:30 – 20:30
 • 4rt GE: Dilluns i Dijous de 19:30 – 20:30
 • Anivellació: Dissabte de 11:00 – 12:00
 • Titulació: Divendres de 19:30 – 20:30
_______________________________
Col·lectives
 • Coral: Dissabte de 12:00 – 13:00
 • Bandeta 1: Dimecres de 19:00 – 20:00

  (primer any d’instrument)

 • Bandeta 2: Dijous de 16:30 – 17:30

  (segon i tercer any d’instrument)

 • Bandeta 3: Dissabte de 16:00 – 17:00

  (grup avançat)

 • Dansa 1: Dimecres de 16:00 – 17:00
 • Dansa 2: Dimecres de 17:15 – 18:45

 •  Big Band: Dijous de 20:30 – 21:30

_______________________________

Instruments

 • Oboè………………………Dilluns de 15:30 – 18:30…………..Daniel Higón
 • Flauta…………………….Dimecres de 16:00 – 21:00 i 
                                     Divendres de 16:00 – 21:30……….Juan Ramón Gallardo
 • Saxòfon………………….Dimarts de 15:00 – 19:00 i

                                             Dimecres 15:00 – 20:00…………….Manuel Dalmau

 • Trompeta/Trompa…..Dilluns 16:30 – 19:00

                                            Dimecres 15:30 – 16:30 i
                                            Dijous 17:30 – 20:30………………….Pep Bennàssar

 • Trombó…………………Dilluns 15:30 – 20:30…………………Joan Rosselló
 • Cant …………………….Divendres 16:00 – 19:45…………….Marcela Inguanzo
 • Guitarra………………..Divendres 16:00 – 20:00……………..Rodrigo Hamu
 • Violoncel……………..Dissabte 13:00 – 15:00………………..Bàrbara Cantallops
 • Tuba/Bombardí……..Dilluns 16:30 – 18:30………………….Felipe Arroyo
 • Clarinet………………..Dimarts 15:00 – 21:00 i
                                   Dijous 16:30 – 21:00……………………Andrés Colom
 • Percussió………………Dilluns de 15:30 – 16:30,
                                   Dimarts de 15:00 – 20:30
                                  Dimecres de 15:00 – 19:00
                                  Dijous de 14:30 – 16:30
                                  Dissabte de 10:30 – 13:30 i
                                  Dissabte de 17:30 – 18:30………………Albert Sierra
 • Piano…………………..Dilluns de 16:30 – 19:30,
                                  Dimarts de 15:00 – 20:30,
                                  Dimecres de 16:00 – 20:30,
                                  Dijous de 16:30 – 20:30,
                                 Divendres de 12:00 – 21:30 i
                                Dissabte de 09:00 – 13:00………………….Karen Alonso