La comunicació és un dels pilars fonamentals en qualsevol tipus d’educació, però més especialment en l’educació musical,que es basa en el tracte de tu a tu entre professor i alumne o, en alguns casos, en el tracte d’un sol professional amb un grup de músics (com en les bandes). D’aquesta manera, com associació ens agradaria destacar la importancia de saber comunicar les conclusions d’una classe, d’un examen o d’un assaig de la millor manera possible; ho podem anomenar feedback constructiu.

Per fer un bon feedback, hi ha una tècnica (quasi) infalible a l’hora de fer un bon feedback: la tècnica del sandwich. Aquesta es basa en comunicar en un primer moment, una valoració general i positiva de l’activitat que ha realitzat l’altre persona -ja sigui un músic o un alumne-. En el segon pas, cal que s’especifiquin els aspectes a millorar. Creim important destacar que aquests aspectes no s’han d’expressar de manera agressiva ni atacant a l’altre persona, sinó aportant solucions reals de millora d’aquestes actituds on no hem aconseguit l’objectiu establert. Finalment, cal resumir tot el que hem volgut comunicar, fent especial menció a aquelles actituds que si han resultat positives.
Per acabar, ens agradaria explicar que el feedback no repercuteix només en la comunicació professor-alumne, o director-banda, sinó també en el bon ambient que es crea quan el feedback és correcte, ja que un mal feedback pot fer que el missatge que arriba a l’altre és un atac a la seva persona. Així com també ens ajuda a fer un exercici d’organització i gestió dels nostres pensaments i emocions, que evitaran que ens comuniquem d’una manera impulsiva. 
Llavors, creim que val la pena dedicar un minut a escoltar-nos i organitzar els nostres pensaments per tal d’optar per una bona comunicació, sobretot quan tractam amb altra gent.
T’apuntes a fer ús del feedback constructiu?