El cercavila sortirà de l’Església de Sa Pobla
 
 
 
El Corpus

Diumenge, 
  7 de juny del 2015
a les 20:00h

Un any més
 la Banda de Música de Sa Pobla 
acompanya el cercavila 
del Corpus.