Vídeos que recullen les anàlisis dels autors i de les obres que interpretaran els membres de la BANDETA 2 en el concert i que han treballat els alumnes a classe de Llenguatge Musical amb els seus professors Antònia Avellà i Pere CarlesRosell: