Com cada final de trimestre els alumnes de s’Escola de Música realitzaran un concert per demostrar el que van aprenent dia dia.
Aquesta vegada serà a la Congregació el Diumenge dia 19 de Desembre  a les 19 hores18 hores.
Esperam que hi pogueu assistir.
Molts d’anys i bones festes.