Aquest proper dimarts tornam a començar els assajos de la Banda de Música de Sa Pobla!!!!!

Després de l’esgotadora temporada de l’any passat hem pogut tenir unes setmanes de descans però ses vacacions solen ser curtes!!!! Així que ens veim tots els proper dimarts dia 20!!

Aquests primers assajos els farem encara a sa Congregació però tenim previst tornar a s’edifici de Can Garroví antes de sa primera setmana d’octubre, així els alumnes de l’Escola de Música ja començaran les classes a s’edifici de Can Garroví.

Fins aviat.