Horaris – Curs 2014 – 2015

                              
Llenguatge Musical

Nivell Inicial


 • Música 4: Divendres de 17:30 – 18:15
 • Música 5: Dimarts i Divendres de 17:30 – 18:15
 • Música 6: Dimecres i Divendres de 18:30 -19:30
 • Iniciació (7 anys): Divendres de 18:30 – 19:30

________________________________

Grau Elemental


 • 1r GE, 

  Grup A i B: Dilluns de 18:30 – 19:30

  Grup A:  Dijous de 18:30 – 19:30 

  Grup B: Dimecres de 17:00 – 18:00

 • 2n GE,

  Grup A: Dilluns i Dijous de 16:30 – 17:30 

  Grup B: Dilluns i Dijous de 17:30 – 18:30

 • 3r GE,

  Grup A i B: Dimarts de 18:00 – 19:00 

  Grup A: Dijous de 17:30 – 18:30 

  Grup B: Dijous de 18:30 – 19:30

 • 4rt GE: Dimarts de 19:00 – 20:00 i Dijous de 19:30 – 20:30
 • Anivellació: Dissabte de 11:00 – 12:00
 • Llenguatge Avançat 1: Dijous de 19:30 – 20:30
 • Llenguatge Avançat 2: Divendres de 19:30 – 20:30
  _______________________________

  Col·lectives

  • Coral: Dissabte de 12:00 – 13:00
  • Bandeta 1: Dimecres de 18:00 – 19:00

   (primer any d’instrument)

  • Bandeta 2: Dimecres de 19:00 – 20:00

   (segon i tercer any d’instrument)

  • Bandeta Juvenil: Dissabte de 16:00 – 17:00

   (grup avançat)

  • Dansa 1: Dimecres de 16:00 – 17:00
  • Dansa 2: Dimecres de 17:15 – 18:15
  • Big Band: Dijous de 20:30 – 22:00
  • Ensemble de Percussió: Dissabtes de 11:00 – 12:00

  _______________________________

  Instruments

  Els dies de les classes individuals es publicaran acabat el període de matrícules.

  • Oboè…………………….    
  • Flauta…………………...           
  • Saxòfon………………...                                           
  • Trompeta/Trompa…..                                      
  • Trombó…………………      
  • Cant …………………….           
  • Guitarra………………..        
  • Violoncel……………..         
  • Tuba/Bombardí……..          
  • Clarinet………………..                   
  • Percussió………………                                             
  • Piano……………………                                             

  Matrícules Curs 2014-2015

  Les persones interessades podran realitzar les matrícules pel curs 2014-2015 en els següents períodes. La matrícula es pagarà en el moment en que l’alumne es matriculi a l’escola.
  Cal que dugueu els següents documents:
  • DNI de l’alumne (no obligatori)
  • DNI del pare/mare (obligatori)
  • Nombre de comte bancària i DNI del titular
  • 30 euros en efectiu (preu)
  INSTRUMENTS
  Dia 01 i 02 de Juliol del 2014 de 16:00 a 20:00 h
  • Alumnes amb Instrument: Per a tots aquells alumnes de l’escola que estan cursant qualque instrument i volen renovar la seva matrícula.
  Dia 03 de Juliol del 2014 de 16: 00 a 20.00 h
  • Alumnes fora instrument: Per tots aquells alumnes de l’escola que estan cursant Llenguatge Musical o Iniciació a la Música i volen matricular-se de qualque instrument per primera vegada. En tots els casos l’instrument serà elegit segons l’ordre de arribada i depenent de les places.
  Dia 4 i 5 de Juliol del 2014 de 16:00 a 20:00 h
  • Alumnes per a primera matriculació a l’ escola per a un instrument: En tots els casos l’instrument serà elegit segons l’ordre de arribada i depenent de les places.
   Instruments: Trompeta, Trombó, Bombardí, Tuba, Trompa, Flauta Travessera, Clarinet, Oboè, Saxòfon, Percussió, Piano, Guitarra Clàssica, Violoncel, Cant, Guitarra Elèctrica, Baix i Bateria.

  CLASSES COL·LECTIVES

  Dia 01, 02, 03, 04 i 05 de Juliol del 2014 de 16:00 a 20:00 h
  • Per tots aquells alumnes, ja siguin antics o nous alumnes, que es volen matricular a assignatures col·lectives com:
   Assignatures col·lectives: Coral Juvenil, Dansa, Llenguatge Musical, Llenguatge Musical per adults, Sensibilització a la Música (4, 5 i 6 anys) i Iniciació a la Música (7 anys).

  HORARIS PER EL PRÒXIM CURS 2014-2015

  Els horaris de les classes col·lectives i individualses publicaran a partir del fi del període de matriculacions, sempre i quan no hi hagi un canvi de professor d’una especialitat en particular.

  Important:s’intentarà mantenir els horaris de les classes col·lectives i de les individuals, tot i això els podran sofrir canvis a l’inici del curs 2014-2015.

  Per a més informació