Una setmana per la festa!!!!

Antes de sa Quaresma tenim aquesta setmana per aprofitar  i divertir-nos!!!

Aprofitem-la!!!!

Ens veim tots el Dissabte amb ganes de festa.