El 1697 es començà la construcció de l’actual Església de Sa Pobla i el 27 de maig del 1717 es celebra un consell on el rector Dr. Thomàs Serra demana, havent concluida la església parroquial, si venen a bé per a la construcció d’un orgue per a l’església nova. La construcció de l’orgue fou encomanada a la nissaga d’orgueners CAYMARI i comença així la vida del nostre estimat orgue de Sa Pobla.

El 1815, essent rector el Sr. Pedro Francesc Sard, s’encomana a l’orguener Esteve Font una restauració i ampliació de l’orgue en la que es daura i s’afegeix la trompeteria horitzontal.

El 1880, essent rector el Sr. Bartomeu Florit, paga el seu tribut al romanticisme amb l’afegitó de l’Oboè i el Trèmolo, així com també uns teclats de piano, treball realitzat per l’orguener Julià Munar.

El 1980 el rector Joan Perelló promou la restauració de l’Orgue i es crea una comissió formada per Joan Perelló, Bartomeu Siquier, Antoni Torrens, Antoni Caimari i Vicenta Asius. En aquesta ocasió és planteja una restauració seriosa per part de l’orguener Gerhard Grenzing, especialista alemany en orgues mallorquins. Aquesta restauració fou realitzada en tres fases: la primera entre el 1980 i el 1981 en la qual es va restaurar la cadireta, la segona entre el 1985 i el 1986 en la qual es va restaurar l’Orgue Major i es retornà l’Orgue a l’estil renaixentista, desfent les modificacions romàntiques fetes el 1880, i la tercera fou entre el 1997 i 2004 en la qual es va reconstruir les regalies de la cadireta i es va ampliar els dos jocs de trompetes de l’Orgue Major. D’aquesta manera ens ha quedat un orgue d’estètica renaixentista i un dels més ben conservats.

La darrera intervenció, essent tector Felip Salvador Diez, ha estat realitzada aquest mateix estiu passat del dia 1 al 4 de Juny del 2017 on es va afinar l’Orgue. Aquesta afinació fou realitzada per un operari (Mario Damico) del taller de Gerhard Grenzing.

Els organistes que es sap que han tocat a l’actual orgue són Ramón Pasqual, Guillem Mas, Miguel Mas Sabater, Juan Siquier Pons, Rafel Reynés Caldés, Miquel Serra Bennàssar, Toni Rian, i Miquel Bennàssar.