Ambmotiudelaproperafiradetardor, laRegidoriadeCulturadelAjuntamentdesaPobla, juntamentamblaColladeGeganters, XeremiersdesaPobla i la Banda i Escola de Música de sa Pobla, organitzemambmoltdeplaerla17enaTrobadadeGegants.
Perlapresent, vosconvidamelproperdissabtedia16 denovembreaparticiparenaquestesdeveniment


Programaiitinerari
16.00h.PlantadadeGegantsalescolaGraduada(C/Fadrinss/n).

16.30h.Inicidelcercavilaal col·legi Sa Graduada (plantada), anirem cap a la Plaça del Mercat on es farà una plantada i una ballada conjunta. Seguidament continuarem el passacarrers fins arribaralAjuntament.

18.30h. Concert de la Banda de Música de Sa Pobla a sa Plaça Major

20.00h.Totsjuntscelebrarem unanyméslèxitdelatrobada.La Banda de Música de Sa Pobla a la Trobada:
Durant el cercavila la Banda de Música acompanyarà els Gegants i en arribar a la Plaça Major realitzarem un concert per animar un poc sa festa.
_______________________

A més….


Vols
ésser
Geganter?


Posa’t en contacte amb en 

Pere Antoni Seguí 

al tel. 636581482