Oferim aquest taller de llenguatge musical orientat a totes aquelles persones adultes que toquen qualque instrument de música tradicional o altres instruments.
Un taller que té com a objectiu assolir uns coneixements bàsics per aprendre la lectura, el ritmes i notació musical de partitures.
Tot orientat a poder millorar en la pràctica dels instruments.