Fa unes setmanes la Federació de Bandes ens va passar la Memòria d’Activitats de l’any 2010, on s’hi mostren quines foren les activitats que es realitzaren a la Federació per part de les Bandes de Música federades o per la mateixa Federació en sí.

Aquí vos podreu descarregar el PDF on podreu trobar:

  • L’acte de la XXII Assemblea General Ordinària del 2010.
  • L’ordre del dia de la XXIII Assemblea General Ordinària del 2011.
  • Tots els programes dels Festivals de Bandes que es varen fer el 2010.
  • Les notícies de premsa on surt la Federació de Bandes durant el 2010.
  • Els programes dels concerts de la Banda de la Federació de Bandes durant el 2010.


Per problemes informàtics no aconseguim que en el lector en linea en surtin totes les pàgines. Per poder veure-ho complet vos ho podeu descarregar.