Corren temps de crisis i austeritat. Per això agrair, a aquells que estan al front de la Federació, el seu esforç per poder treure la nostre Federació endavant.

Aquí vos deixam una notícia sobre la retallada a la Subvenció del 2011:
(Font: pàgina web de la Federació de Bandes)

Retallada de la subvenció 2011
Benvolguts presidents, representants, directors,
Com segurament sabeu les administracions públiques estan adoptant mesures d’austeritat en els seus pressuposts, i el Consell de Mallorca, amb qui signam un conveni de col·laboració anual des de fa una vintena d’anys, també ha començat a prendre mesures de retalls en algunes partides econòmiques.
Entre els primers programes que ha retallat el Consell de Mallorca es troben diversos convenis i subvencions destinats a la cultura, i, en el mateix sentit, les retallades del Departament de Cultura també afectaran al conveni del Consell amb les Bandes de Música.
Els responsables de la Direcció Insular de Cultura ens han comunicat que la retallada que afecta a les Bandes de Música, a través del conveni amb la Federació, serà d’una quantitat al voltant de 20.000 €.
Això significa que haurem d’aplicar la retallada del Departament de Cultura a tots els programes del conveni, particularment afectarà a l’ajut que rebeu les Bandes de Música anualment. Pensam que aplicat d’aquesta forma és com menys afectarà al funcionament de les Bandes i a les activitats que organitzam anualment.
De moment no ens han comunicat més retallades, esperem que aquestes no ens afectin en els propers mesos, ja que com sabeu les mesures d’austeritat pressupostària aplicades pel Consell els anys 2009 i 2010 ja varen afectar al conveni. Vos tendrem informats per la importància que aquestes retallades poden tenir pel futur i la continuïtat de les Bandes de Música a Mallorca.
Atentament.
Joan Carles Julià Cuenca
President de la Federació Balear de bandes de música