Els horaris poden sofrir modificacions per tal que tots els alumnes puguin conciliar les classes de l’Escola de Música amb altres activitats extraescolars.