El dia d’assaig de la Banda de Música ve des de molt lluny, ja que fa més de vint anys que la Banda assaja el mateix dia: els Dimarts. Assagem  tots el Dimarts de les 21:30 hores fins damunt les 23:00 hores, tot i que és el director qui decideix si s’acaba més prest o més tard en funció de la càrrega de feina.

Ocasionalment , també assagem   els Dijous de les 21:30 hores fins damunt les 23:00 hores, però sol ser molt esporàdicament quan el director considera que necessitem reforçar qualque concert. Aquest dia també fa molts d’anys que s’utilitza per assajar degut a que és el dia en que els músics que toquen en altres Bandes no tenen assaig.

La resta de dies venen donats per les actuacions que realitzem durant l’any i que podreu trobar en el Calendari d’actuacions de la Banda que anem publicant cada any perquè ens pogueu venir a escoltar. Si realitzem qualque concert que surt de lo previst al Calendari de funcions ho anirem exposant a aquí a la nostra web i al Facebook.

Esperam que pogueu venir a veure les nostres actuacions.
Fins aviat.