Des de l’Ajuntament de Sa Pobla ens han fet arribar que l’empresa LUDIC està cercant un monitor musical per a donar classes una hora i mitja a la setmana al Port de Pollença.

S’està cercant a una persona amb coneixements musicals per poder ensenyar ritmes a nins, com a activitat extra-escolar. La plaça a ocupar és la de monitor, tot i que no fa falta que tengui el títol de  monitor específicament. És suficient amb un títol de coneixements generals de musica o de Percussió.

L’horari seria cada dilluns de 15:30 a 17:00 h i es començaria el pròxim dilluns dia 10 d’octubre. Com ja hem dit les classes són per a una activitat extra-escolar al Port de Pollença i el salari seria de 13,5 € per cada dia de classe.

Totes aquelles persones que hi puguin estar interessades es poden posar en contacte amb n’Isabel, de l’empresa LUDIC, al telefon 626265901 o mitjançant el correu electrònic isabel.ludic@gmail.com.

Banda i Escola de Música de Sa Pobla