L’Ajuntament de sa Pobla amb ànim de fomentar la pràctica i les capacitats musicals amb aquesta convocatòria d’ajudes, la finalitat de la  qual és la concessió de beques per al foment de la pràctica musical dels infants i joves amb menys recursos econòmics, a través de la subvenció en un percentatge de les quotes mensuals de l’escola de música.

Per això, avui dia 24 de juliol del 2021 ha publicat al BOIB l’oferta d’una sèrie d’ajudes per  a tots aquells alumnes de l’Escola de Música de sa Pobla que compleixin els requisits descrits a la convocatòria.

Podeu descarregar-vos les bases d’aquesta convocatòria clicant AQUÍ.

 

Es recomana llegir amb deteniment les bases per saber-ne tots els detalls, però en línies generals volem destacar que:
  • El termini per a presentar la subvenció serà 20 dies HÀBILS a partir del dia de publicació al BOIB (24 de juliol del 2021) així que El DARRER DIA per presentar la documentació és el 13 d’agost del 2021.
  • La documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament de sa Pobla a través d’una instància o electrònicament o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Les quantitats de les ajudes vendran determinats segons ingressos familiars, a partir de les següents característiques:


Per a la justificació de:
  1. Imprès de justificació de la matrícula de l’Escola de música.
  2. Resguard del banc dels pagaments mensual i certificat de l’Escola de música en tant que aquests pagaments estan realitzats.

Enviar un correu a musica.sapobla@gmail.com per demanar aquest imprès o posar-se en contacte amb l’equip directiu.

     
    Volem agrair a l’Ajuntament de sa Pobla, i en especial a l’àrea de Cultura, l’esforç per seguir promovent la música entre els nostres joves.