L’any passat, per les Festes de Sant Jaume, varem realitzar un concert on tocarem  quatre bandes al mateix temps. Aquestes bandes foren:

Aquest concert es va fer a Sa Pobla i a Binissalem i ens va quedar pendent realitzar-lo a Pollença i Sta. Margalida. Així el 3 i 16 de Juliol anirem a Pollença i Sta. Margalida per acabar de tancar el cercle.

El repertori del concert és:
Director: Emili Vives
Director: Albert Sierra
Pendent de confirmar s’ordre en que es tocaran.
 Teniu més informació sobre els llocs i les hores de les actuacions a l’Agenda de la Banda, on tindrem actualitzades les darreres novetats.
Concert de Quatre Bandes a Sta. Margalida (16 de Juliol,  20:00h a Sta. Margalida)
Ara ja només ens falta el segon concert de quatre Bandes d’aquest any, i darrer d’aquest cicle de concerts, que serà a Sta. Margalida el dia 16 de Juliol a les 20:00h. El lloc del concert serà a la Plaça de Sta. Margalida.
Així com ja varem fer pels altre concerts, partirem des de la Plaça des Mercat de Sa Pobla a les 18:45h per poder ser a Santa Margalida a les 19:15h. Qui vulgui anar a Santa Margalida pel seu compte basta que sigui a Santa Margalida a les 19:15h, però demanam que tot aquell que prefereixi partir amb noltros desde sa Plaça des Mercat de Sa Pobla ens ho comuniqui per saber a qui hem d’esperar.
Així es convoca a la Banda de Música de Sa Pobla a les 19:15h a la Plaça de Santa Margalida el dissabte dia 16 de Juliol.

Assaig General (1 de Juliol, 20:30h a Pollença)
L’assaig general es farà el dia 1 de Juliol a Pollença al Col·legi Públic Miquel Costa i Llobera (Com s’hi va) (C/ Sor Cifre de Colonya, s/n 07460 Pollença). L’assaig començarà a les 20:30 h, així que es prega puntualitat per poder començar l’assaig puntuals i poder acabar prest.


Per anar a Pollença sortirem en cotxes des de sa Plaça des Mercat de Sa Pobla a les 19:45h per poder ser a Pollença a les 20:15h i poder preparar-nos per l’assaig. Tot aquell que vulgui venir pel seu compte ho pot fer però demanam que tot aquell que prefereixi partir amb noltros desde sa Plaça des Mercat de Sa Pobla ens ho comuniqui per saber a qui hem d’esperar.


Així es convoca a la Banda de Música de Sa Pobla a les 20:15h al Col·legi Públic Miquel Costa i Llobera el divendres 1 de Juliol.


Concert de Quatre Bandes a Pollença (3 de Juliol, 21:00h a Pollença)
El primer concert es farà el dia 3 de Juliol a les 21:00h a la Plaça Major de Pollença (Com s’hi va) en motiu de les festes del Club Pollença.
El Club Pollença és una associació de Pollença que té com objectiu l’organització de actes culturals i esportius i que en la Col·laboració de la Banda de Música de Pollença han organitzat aquest concert.


De la mateixa manera que per l’assaig, partirem des de la Plaça des Mercat de Sa Pobla a les 19:45h per poder ser a Pollença a les 20:15h ja que la Banda de Música de Pollença ens ha convocat a la Plaça Major de Pollença a les 20:15h. Qui vulgui anar a Pollença pel seu compte basta que sigui a Pollença a les 20:15h, però demanam que tot aquell que prefereixi partir amb noltros desde sa Plaça des Mercat de Sa Pobla ens ho comuniqui per saber a qui hem d’esperar.
Així es convoca a la Banda de Música de Sa Pobla a les 20:15h a la Plaça Major de Pollença el diumenge dia 3 de Juliol.