Pedro Aguiló, net del músic pobler Gaspar Aguiló Forteza «Guixó»,  ens ofereix aquest dijous dia 21 de novembre a les 20:15 a la parròquia de Sa Pobla un concert d’orgue on tocarà un programa de música hispànica i també,en primera audició, una obra del seu predi Gaspar «Guixó».Pedro Aguiló Forteza

«Nascut el 1994, és nét del compositor Gaspar Aguiló. Inicia els estudis musicals a l´escola PRO ART, continuant els seus estudis de perfeccionament e improvisació amb Valentín Moldovan. En 2008 guanya el Primer Premi en la seva categoria del concurs de Joves Intèrprets de Joventuts Musicals de Sóller.
Ha cursat el primer cicle de Piano en el Conservatori Professional de Palma de Mallorca amb el professor Juan Miguel Arrom, obtenint el premi extraordinari de finalització de grau. Ha finalitzat el grau professional amb el professor Joan Roig. Actualment realitza estudis professionals d´Orgue amb Bartomeu Mut i estudis superiors de Piano, amb Miquel Estelrich, i de Composició, amb Josep Prohens i Carme Fernández.

Ha rebut classes magistrals de piano d´Albert Nieto, Ramón Coll, Nelson delle-Vigne, Alain Planès i Enrique Bernaldo de Quirós, i d´orgue de Karin Nelson, Ludger Lohmann i Monserrat Torrent, en aquest cas, al curs internacional » Música en Compostela», becat per la mateixa institució.

Realitza concerts per tota Mallorca, com a solista, integrant de diversos o acompanyant de corals com L´Orfeó Ramón Llull, Musicantes de Mallorca, Coral Filarmonia i Camerata Pollencina, entre altres, i en escenaris com el Teatre Principal, l ´auditori del Palau March, el teatre de Petra, l´auditori de Cala Ratjada, el convent de Santo Domingo de Pollença i el molí de la fundació ACA.

Ha participat al cicle de concerts Els matins de l´orgue d´Alaró, al cicle de concerts d´Orgue de San Albert Magne i com a organista de plantilla en la representació de El mesíes de G.F Haendel, amb els directors Carles Ponseti i Irina Capriles»