Butlleta de Matrícula

Curs 2021 – 2022

Leave this field blank

A omplir per la direcció

DADES BANCARIES

ES

L'import econòmic de la matrícula no es retornarà si finalment l'alumne no comença el curs En el cas que el banc retorni la quota mensual es procedirà a passar una nova quota corresponent al mes retornat, a la que es sumarà el cost de les comissions bancàries generades.